Categorieën

Disclaimer

Door deze internetsite te gebruiken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, stemt de gebruiker in met deze disclaimer.

Veerle.be besteedt veel aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de website. Desondanks is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. De informatie aangeboden op de website is algemeen van aard en is op geen enkele manier bedoeld als persoonlijk advies. Veerle.be. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden, noch van mogelijke opgelopen directe of indirecte schade als gevolg van het bezoek aan deze website en/of het gebruik van de informatie op deze website, in welke vorm dan ook. Claims hieromtrent zijn uitgesloten. Veerle.be. behoudt zich het recht voor om informatie op de website te wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf.
Veerle.be is tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of werking van gekoppelde bestanden en/of websites van derden waarnaar wordt verwezen door middel van hyperlinks.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. De website en de gehele inhoud (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen etc.) daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Het is de gebruiker niet toegestaan om enige op deze website weergegeven informatie en/of beeldmateriaal te wijzigen, te verkopen, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, oneigenlijk te gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Veerle.be. Contact opnemen hiervoor kan via info[at]veerle.be

Privacy
Veerle.be legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Je kunt alles over ons privacybeleid lezen op deze pagina.

Blijf op de hoogte

Je bent succesvol ingeschreven
Geef een geldig e-mailadres in
My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.